Commissieleden

Commissieleden hebben op basis van hun expertise zitting in de adviescommissies van de gemeenteraad. Zij staan de leden van de fractie met raad en daad terzijde.

Arnold Boer

Commissielid

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieu

Janus Overes

Commissielid

Welzijn en onderwijs

Esther van Winden

Algemeen bestuurljke zaken

Henk van der Wal

Penningmeester

Financiƫn en economische aangelegenheden