Duurzaamheid en milieu

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het nemen van duurzame, klimaat- en energiesparende maatregelen. Zij neemt het voortouw door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen en door toekomstige bouw en renovatie duurzaam en klimaatvriendelijk uit te voeren.

Ons standpunt

Waar mogelijk nemen we energiebesparende maatregelen en zorgen we voor recycling en hergebruik. Ook maken we het aantrekkelijk om vaker de fiets of de bus te pakken en de auto eens te laten staan.

  • Toekomstig bouwen en renoveren is duurzaam en klimaatvriendelijk. Het anders ontwerpen van gebouwen kan veel energiegebruik voorkomen. En door bestaande gebouwen te renoveren of beter te isoleren kunnen spectaculaire resultaten worden behaald. Oude bedrijventerreinen worden duurzaam geherstructureerd en hergebruikt.
  • De gemeente koopt haar producten en diensten 100% duurzaam in.
  • De gemeente gaat actief energiebesparende verlichting toepassen en stimuleren.
  • Een goed en meetbaar klimaat programma wordt, zo veel als mogelijk met andere regiogemeenten, afgesproken.
  • Lopen en fietsen is niet alleen gezond, het is ook de minst milieubelastende manier van verplaatsen. Daarom stimuleren we wandelen en fietsen. Voet- en fietspaden moeten ruim en veilig zijn, het gebruik van de auto voor korte afstanden wordt ontmoedigd.
  • Bij nieuwbouw en de herinrichting van wijken letten we niet alleen op het aantal parkeerplaatsen maar ook op goede fiets- en loopverbindingen.
  • Zowel bij aanbestedingen, als bij het inkoopbeleid moet de gemeente heldere criteria hanteren die rekening houden met duurzaamheid en mondiale solidariteit. Zoals gecertificeerd hout als voorwaarde in de bouw en alleen eerlijke koffie in het gemeentehuis.
  • Bij beslissingen van de gemeente wordt rekening gehouden met de gevolgen voor ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld geen gebruik van tropisch hardhout bij nieuwbouw of renovatie.
Nieuwsberichten over Duurzaamheid en milieu

PvdA schetst de ‘Rooie Hoeve’, de boerderij van de toekomst

30 oktober 2014

De PvdA Krimpenerwaard heeft tijdens een debat over de agrarische toekomst van dit gebied een boerderij van de toekomst geschetst, de ‘Rooie Hoeve’. Volgens Bas Noorlander, vijfde op onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november, is dat een ‘realistische, ambitieuze en duurzame ontwikkelaar van het landschap die niet vies is van agrarisch natuurbeheer’.

lees verder »

PvdA wil meer groen in de wijk

19 oktober 2014

De PvdA Krimpenerwaard wil dat er bij stads- en dorpsvernieuwing meer aandacht komt voor de aanleg van groen en meer speelruimte voor kinderen in de wijken en de centrumgebieden. Dat is een van van de zaken waarvoor wij pleiten in een pamflet over de ruimtelijke ontwikkelingen in de Krimpenerwaard.

lees verder »

Vijfentwintig huishoudens kiezen voor zonnepanelen

31 januari 2014

Vijfentwintig huishoudens in de gemeente Ouderkerk hebben besloten voor zonnepanelen te kiezen. Ze maken gebruik van het aanbod van KiesZon, de winnende zonnepanelenleverancier van de actie SamenZonneEnergie.

lees verder »