Economie

Voldoende economische bedrijvigheid is van belang voor de gemeente. Dat wil niet zeggen, dat alles wat kan ook moet kunnen. Bedrijven die door hun omvang of hun activiteiten niet passen in de omgeving, bijvoorbeeld omdat zij veel vrachtwagenverkeer genereren, mogen niet verder uitbreiden of worden verplaatst. Nieuwe bedrijven dienen milieu- en verkeersvriendelijk en kleinschalig te zijn.

Ons standpunt

Voor grootschalige bedrijventerreinen is in Ouderkerk geen ruimte meer. In Krimpenerwaardverband zijn al voldoende regionale bedrijventerreinen gepland en in ontwikkeling met een betere ontsluiting en met minder aantasting van natuur en milieu.

De PvdA zet in op de economische kansen, innovatie en werkgelegenheid die de natuurontwikkeling en het vrijkomen van boerderijen in de Krimpenerwaard met zich meebrengt. Ook zetten we in op het herstructureren van oude bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijventerreinen worden in regionaal (Krimpenerwaard)verband ontwikkeld.

Om werk te scheppen willen wij de bedrijventerreinen die nu nog, eventueel na herschikking, beschikbaar zijn of komen, reserveren voor bedrijven die aan veel mensen werk bieden. Het economisch beleid van de gemeente moet gericht zijn op behoud van ‘eigen’ werkgelegenheid en mag niet leiden tot vestiging van industrie die niet past in de landelijke omgeving. Wij streven ernaar, de arbeidsplaatsen per oppervlakte eenheid toe te laten nemen. Dus geen grote opslagloodsen waar nauwelijks werk is. Categorie-indeling en het vergunningstelsel vormen samen met de bestemmingsplannen het gereedschap om ongewenste ontwikkelingen actief tegen te gaan.

De ontwikkeling van het havenfront in Ouderkerk aan den IJssel, als onderdeel van de revitalisering van het dorpscentrum, leidt tot meer aanloop van mensen met pleziervaartuigen. Dit opent mogelijkheden voor de huidige plaatselijke middenstand of voor nieuwe bedrijfsmatige activiteiten. Van de PvdA mogen deze ook op zondag plaatsvinden omdat deze dag bij uitstek een dag is om te recreëren.

Nieuwsberichten over Economie

‘Geef jongeren de ruimte’

10 november 2014

Jongeren in de Krimpenerwaard moeten de ruimte en de kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Zij vormen het sociaal kapitaal van de nieuwe gemeente. Die zal daarom in jongeren moeten investeren in de vorm van goede ontwikkelingsmogelijkheden, goed onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt.

lees verder »

En wéér gaat het over Veerstalblok…

28 oktober 2014

Vanavond spreekt de integrale adviescommissie van de Ouderkerkse gemeenteraad over de bedrijventerreinenstrategie van Midden-Holland. En geloof het of niet, maar het gaat wéér over het bedrijventerrein Veerstalblok in Gouderak.

lees verder »

Studie naar ‘de Waard’

3 mei 2014

De Rabobank Krimpenerwaard presenteerde deze week een rapport met tien aanbevelingen voor het gebied. De nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, mocht het in ontvangst nemen.

lees verder »

Watertoren omgebouwd tot kantoor

28 februari 2014

De watertoren langs de IJsseldijk West in Ouderkerk aan den IJssel krijgt een kantoorfunctie. Eigenaar Theo van Zwienen heeft van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard toestemming gekregen om de de toren uit 1916 te verbouwen.

lees verder »

Buitenbar voor Drie Maenen?

28 februari 2014

Er komt mogelijk een extra bar bij De Drie Maenen in Ouderkerk aan den IJssel. Bijzonderheid: de bar is buiten het gebouw gesitueerd en is alleen open als het terras open is.

lees verder »