Gemeentelijke herindeling

Wij zijn voorstander van één grote, sterke en democratische Krimpenerwaardgemeente.

Ons standpunt

Een kleine gemeente als Ouderkerk kan de nieuwe taken die op gemeenten afkomen, op het gebied van werk, welzijn en zorg, niet zelfstandig uitvoeren. Samenwerking met behoud van zelfstandigheid vinden wij geen optie. De praktijk heeft geleerd dat de wil tot samenwerking in het gebied ontbreekt. Bovendien gaan samenwerkingsconstructies ten koste van de democratische controle. Daarom zijn wij voor de korte termijn voorstander van een fusie van de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Deze variant is logisch gezien het verleden. In K5-verband hebben we al de zorg voor het onderwijs ondergebracht, en sociale zaken, het economisch beleid. De komende jaren neemt het aantal taken dat van het Rijk en de provincie aan gemeenten wordt overgedragen, verder toe. Zo’n nieuwe gemeente is niet alleen professioneler en aantrekkelijker voor ambtenaren en bestuurders, zij is ook veel democratischer dan het samenwerkingsverband in zijn huidige vorm. Want de inwoners van het gebied kiezen hun gemeenteraad. Zo hoort het. Als je grote bevoegdheden geeft aan een orgaan, dan hoort daar een goede democratische controle bij.

Zo’n fusie moet gepaard gaan met investeren in de kracht van de kernen die eigen dorpsraden krijgen. Wat op woonkernniveau kan worden geregeld, moet daar worden geregeld. Om het formeel te zeggen: centraal wat moet, decentraal wat kan. Wij willen de inwoners hun dorpen teruggeven.

De PvdA wil de zeggenschap over het eigen dorp leggen waar ze hoort, in het dorp zelf. Met dorpsraden, gevormd door mensen met hart voor hun dorp. Wij willen de inwoners van onze dorpen medeverantwoordelijk maken voor het bestuur. Dat verkleint de kloof tussen bestuur en burger en het zorgt bovendien voor een sterkere identiteit voor de verschillende kernen. Zodat we straks, wanneer de Krimpenerwaard één gemeente wordt, beschikken over krachtige, zelfbewuste dorpen met betrokken inwoners.

Dorpsraden die geen fopspeen zijn, geen wassen neus, maar daadwerkelijk bevoegdheden krijgen, en een budget. Die iets te zeggen hebben over het onderhoud van het openbaar groen, het organiseren van lokale activiteiten, de inrichting van een wijk of het realiseren van speelvoorzieningen en een sterk verenigingsleven en ander vrijwilligerswerk stimuleren. De gemeenteraad blijft op passende afstand en zal vooral gaan over dorpoverstijgende zaken. De dorpsraden mogen, nee: zij móeten de gemeenteraad adviseren. Gevraagd en ongevraagd. En de gemeenteraad wordt verplicht de dorpsraden in een tijdig stadium te raadplegen als het gaat om zaken die een dorp betreffen. Zo wordt het draagvlak voor beleid vergroot, evenals de betrokkenheid van de inwoners van de dorpen bij het openbaar bestuur.

Maar een nieuwe gemeente met een gemeentehuis dat straks ver weg staat, misschien wel op vijftien, twintig kilometer afstand, dat is toch ook niet alles? Nee, zeker niet. Gelukkig hoeven we niet zo vaak naar het gemeentehuis. En gelukkig kunnen heel veel zaken op afstand en op ieder gewenst tijdstip worden geregeld, dankzij internet. Niet iedereen heeft echter gemakkelijk toegang tot internet. Het al dan niet kunnen omgaan met, of beschikken over internet mag geen verschil maken voor de dienstverlening. Daarom moet de aandacht de komende jaren gericht blijven op een verbetering van de dienstverlening, zowel in elektronische als in klassieke vorm. In iedere kern moet een gemeentelijk loket komen waar men voor alle mogelijke gemeentelijke zaken terecht kan. Zo’n loket kan in een bestaande voorziening (winkel, school, multifunctioneel gebouw) worden ondergebracht, dichtbij, laagdrempelig en open op de juiste tijden.

Nieuwsberichten over Gemeentelijke herindeling

Lintje voor PvdA-raadslid Leen van Winden

19 december 2014

Leen van Winden (PvdA) kreeg donderdag, tijdens de allerlaatste vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk, door burgemeester John de Prieëlle een koninklijke onderscheiding opgespeld. Het lintje is een beloning voor bijna 21 jaar raadslidmaatschap.

lees verder »

Onze mensen: bedankt!

17 december 2014

Rond deze tijd worden in de K5-gemeenten speciale gemeenteraden gehouden waarin de vertrekkende raadsleden afscheid nemen. Op deze plaats wil ook het bestuur van de PvdA afdeling Krimpenerwaard de mensen die zich tot het laatst toe in hun gemeenten voor de sociaaldemocratie hebben ingezet, bedanken.

lees verder »

Tjerk Bruinsma (PvdA) eerste burgemeester van Krimpenerwaard

9 december 2014

Tjerk Bruinsma, nu nog waarnemend burgemeester in Alphen aan den Rijn, wordt de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Dat heeft de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit vandaag laten weten.

lees verder »

Afscheid na 30 jaar gemeente Ouderkerk

27 november 2014

Ouderkerk wil het naderende einde van de gemeente niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zijn drie activiteiten opgetuigd waarmee het college van B en W samen met de inwoners afscheid neemt van de huidige gemeente die per 1 januari opgaat in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

lees verder »

Behoud voorzieningen met stip op nummer 1

27 augustus 2014

De Stolp, het zwembad, de speelveldjes en de bibliotheek, ze werden allemaal genoemd bij de kraam van de PvdA op de braderie in Stolwijk waar wij de mensen vroegen wat wij, als partij, voor het dorp kunnen betekenen.

lees verder »

Een nieuw gemeentewapen voor Krimpenerwaard

5 augustus 2014

Enkele maanden geleden riepen we de lezers van onze site op, te komen met suggesties voor een wapen voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Tussen de reacties zat een aantal interessante ideeën. Uiteindelijk is het aan de nieuwe gemeenteraad om een keuze te maken. Die kan hier alvast z’n voordeel mee doen.

lees verder »

Besluit over servicepunt na de zomer

2 augustus 2014

Moeten de inwoners van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard straks nu wel of niet voor een nieuw paspoort naar het serviceloket in Stolwijk? Het is nog altijd niet bekend. De Stuurgroep die de fusie van de vijf gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist voorbereidt neemt hierover na de zomervakantie een besluit.

lees verder »

‘Moet jij naar de gemeente of komt de gemeente naar je toe?’

27 juni 2014

Inwoners van de nieuw te vormen gemeente Krimpenerwaard zijn boos. Ze moeten straks voor een paspoort of een bouwvergunning naar Stolwijk. Dat staat in het concepthuisvestingsplan van de nieuwe gemeente. ‘Belachelijk’, zegt de een, ‘waanzinnig’, zegt de ander. Het huis-aan-huisblad IJssel- en Lekstreek liet PvdA-lijsttrekker Rob Geleijnse hierover aan het woord.

lees verder »

K5-fusie is definitief bezegeld

18 juni 2014

De herindeling van de Krimpenerwaard met ingang van 1 januari 2015 gaat definitief door. De Eerste Kamer stemde dinsdag 17 juni in met de samenvoeging van vijf gemeenten, zónder Krimpen aan den IJssel.

lees verder »

PvdA ontbrak niet op braderie Ouderkerk a/d IJssel

16 juni 2014

De PvdA ontbrak natuurlijk niet op de braderie van Ouderkerk aan den IJssel. Veel bezoekers van de braderie gingen in gesprek met PvdA’ers uit de hele Krimpenerwaard om een boodschap mee te geven voor de nieuwe gemeente.

lees verder »