Leefbaarheid

Het onderhoud van het openbaar groen, meer in het algemeen het aanzien van de openbare ruimte, blijft voortdurend om aandacht vragen. Dat kan en moet beter.

Ons standpunt

Het is echter te gemakkelijk om alles op het bordje van de gemeente te leggen, ook de bewoners zelf hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid. Daar zal de gemeente ze ook blijvend op moeten aanspreken. De PvdA wil onderzoeken of het onderhoud van openbaar groen voor een deel kan worden uitbesteed aan wijk- en buurtbewoners of –organisaties. Daarnaast moet de gemeente actiever optreden tegen graffiti, zwerfvuil en hondenpoep.

We willen ook in en rond de kernen genoeg groen. Wel makkelijk te onderhouden natuurlijk. Een boom en een bankje voegen meer toe dan een perkje met poep en afval. Elke keer als de kans zich voordoet, bijvoorbeeld bij straatonderhoud, willen we de ‘groenwaarde’ van die straat tegen het licht houden. De PvdA is tégen het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en vóór het verplicht opruimen van hondenpoep door de baasjes van de honden; de opbrengst van de hondenbelasting wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van poepschepjes en –zakjes.

Nieuwsberichten over Leefbaarheid

‘Gouderaks zwembad heeft bestaansrecht’

22 november 2014

Zwembad De Baan in Gouderak heeft bestaansrecht want het bad vervult een belangrijke maatschappelijke rol en het heeft een efficiënte exploitatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Ouderkerk is uitgevoerd.

lees verder »

Dorpshuis hoeft schuld van 2 ton niet terug te betalen

13 juni 2014

Stichting Het Dorpsleven in Gouderak, eigenaar van het Dorpshuis, hoeft een restschuld van 211.261 euro niet terug te betalen aan de gemeente Ouderkerk. De gemeente is bovendien bereid jaarlijks 3.000 euro te blijven subsidiëren. Daarmee is het Dorpshuis levensvatbaar.

lees verder »

Lageweg wordt een ‘village fleuri’

6 juni 2014

Alom klinkt waardering voor de frisse beplanting die van Lageweg een kleurige kern maakt. De gemeente Ouderkerk maakt werk van het opfleuren van de dorpen. Een wens uit ons verkiezingsprogramma waarin wij pleitten voor de vorming van bloemrijke dorpen, naar voorbeeld van de Franse ‘villages fleuris’, komt daarmee uit.

lees verder »

Lunchroom in Gouderakse graanmaalderij

14 mei 2014

B en W van Ouderkerk hebben ‘in principe’ ingestemd met de vestiging van een lunchroom annex theeschenkerij in de oude graanmaalderij Coöperatie ‘Ons Voordeel’ aan het Middelblok in Gouderak. Ook is voorzien in een kleine zaalaccommodatie.

lees verder »

Buitenbar voor Drie Maenen?

28 februari 2014

Er komt mogelijk een extra bar bij De Drie Maenen in Ouderkerk aan den IJssel. Bijzonderheid: de bar is buiten het gebouw gesitueerd en is alleen open als het terras open is.

lees verder »

Hofje van Tom verrijkt het dorp

28 februari 2014

Het is misschien wel het fraaiste stukje bebouwing van het dorp, het splinternieuwe Hofje van Tom in Gouderak. De reacties op de twaalf levensloopgeschikte woningen zijn unaniem enthousiast.

lees verder »

Zo gaat de passantenhaven bij de Zellingwijk eruitzien

12 februari 2014

Na lang aandringen heeft het college van B en W eindelijk de schetsen van de aan te leggen passantenhaven bij de Zellingwijk in Gouderak naar de gemeenteraad gestuurd. De komst van een haven is een oude wens van de PvdA.

lees verder »

Raad vindt motie over veer Gouderak ‘sympathiek’, maar steunt haar niet

7 februari 2014

Alle fracties in de gemeenteraad van Ouderkerk vonden de motie van de PvdA, waarin wij het college een steuntje in de rug wilden geven in zijn strijd voor het behoud van het veer Gouderak-Moordrecht, ‘sympathiek’. Maar toen het op stemming aankwam, was iedereen tegen.

lees verder »

‘Onderzoek mogelijkheden om veerdienst te behouden’

5 februari 2014

De PvdA roept het college van B en W van Ouderkerk op te onderzoeken, welke opties er zijn om de veerdienst tussen Gouderak en Moordrecht te behouden – zo nodig in afgeslankte vorm als voet-/fietsverbinding. Wij hebben hiervoor een motie ingediend voor de raadsvergadering van donderdag 6 februari.

lees verder »