Sport

Ouderkerk moet zijn eigen ‘topsportbeleid’ ontwikkelen. Topprestaties op sportief gebied moeten door de gemeente op hun waarde worden geschat en gewaardeerd.

Ons standpunt

Topsporters moet worden gevraagd of zij bereid zijn mee te werken aan gemeentelijk beleid om jongeren te stimuleren meer te bewegen en te sporten. Zij kunnen dan worden ingezet voor bepaalde activiteiten en hebben een belangrijke functie als plaatselijk rolmodel.

Nieuwsberichten over Sport

‘Gouderaks zwembad heeft bestaansrecht’

22 november 2014

Zwembad De Baan in Gouderak heeft bestaansrecht want het bad vervult een belangrijke maatschappelijke rol en het heeft een efficiënte exploitatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Ouderkerk is uitgevoerd.

lees verder »

Geen kostendekkende tarieven voor sportaccommodaties

13 juni 2014

De exploitatie van sportaccommodaties en -velden is een ‘algemeen belang’. Hetzelfde geldt voor de verhuur van gebouwen met een maatschappelijke functie. Die vallen buiten de Wet markt en overheid en hiervoor hoeven geen kostendekkende tarieven in rekening te worden gebracht.

lees verder »

K5 onderzoekt gevolgen van de Wet markt en overheid voor sportverenigingen

6 juni 2014

De K5-gemeenten bekijken samen wat de gevolgen zijn van de Wet markt en overheid voor de plaatselijke sportverenigingen. Dat heeft wethouder Theo Segers van Ouderkerk geantwoord op vragen van de PvdA. Die had, in navolging van de PvdA in Vlist, gereageerd op een brief die sportkoepel NOC*NSF naar alle gemeenteraden had gestuurd.

lees verder »