Veiligheid

Mensen moeten zich in de openbare ruimte veilig kunnen voelen. Inrichting en onderhoud van de ruimte en verlichting verdienen permanent de aandacht van de gemeente.

Ons standpunt

Ouderkerk mag zich gelukkig prijzen dat het een veilige gemeente is. Toch stapt de PvdA niet lichtvaardig over onveiligheidsgevoelens heen. Vooral de nadrukkelijke aanwezigheid van groepen jongeren wordt door velen als overlast ervaren. Structurele aandacht voor jongeren blijft nodig. De PvdA wil de dialoog tussen jongeren en gemeente bevorderen en vindt ook dat er meer voorzieningen moeten komen, zoals eigen onderkomens voor de plaatselijke jeugd.

Een groot punt van zorg is de (verkeers)veiligheid op de dijken, vooral voor de kwetsbare groepen zoals de grote aantallen fietsende scholieren. Wij zijn voorstander van het aanleggen van gescheiden fietspaden of -stroken en van het weren van doorgaand vrachtverkeer.

Nieuwsberichten over Veiligheid

Punaises in wegdek Dorpsstraat

25 september 2014

Met een aantal maatregelen wil Ouderkerk de Dorpsstraat van Gouderak veiliger maken. De smalle verkeersader voor doorgaand verkeer is al langer een aandachtspunt. Een van de maatregelen is het aanbrengen van ‘verkeerspunaises’ter hoogte van de vijf kruisingen.

lees verder »

Een bord te veel

4 augustus 2014

Het beleid van de gemeente Ouderkerk is helder: zo min mogelijk verkeersborden. Maar dat geldt niet overal – zoals aan de Snippejagerskade in Gouderak. Maar daar is het ook niet de gemeente die het bordenbeleid bepaalt, maar het hoogheemraadschap.

lees verder »

Drempels en fietsstroken op de dijk wérken

13 juni 2014

De maatregelen die het hoogheemraadschap in 2011 heeft genomen om de veiligheid op de dijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda te vergroten, zijn effectief. De resultaten zijn zelfs ‘boven verwachting’.

lees verder »

Provincie wil toch praten over gevaarlijke oversteek

19 mei 2014

De provincie Zuid-Holland praat toch nog met de gemeente Ouderkerk over de gevaarlijke verkeerssituatie bij de aansluiting van het Middelblok op de Zuidwestelijke Randweg. Eerder had de provincie laten weten geen mogelijkheid voor verbetering te zien omdat de situatie al optimaal zou zijn.

lees verder »

‘Zuidwestelijke Randweg is onveilig’

4 april 2014

De N207/Zuidwestelijke Randweg is nog geen twee jaar oud, maar wordt nu al onveilig genoemd in een onderzoek van de ANWB naar de veiligheid van provinciale wegen. De provincie Zuid-Holland is verbaasd.

lees verder »

Vangrail moet gammel hekje vervangen

8 maart 2014

De provincie Zuid-Holland is bereid een vangrail te plaatsen op het Middelblok, tegenover de Gouderaksebrug. Die moet voorkomen dat voertuigen, waarvan de bestuurders de scherpe bocht verkeerd inschatten, onderaan de dijk belanden.

lees verder »

Kattendijk pas na de zomer gerepareerd

7 februari 2014

Het slechte wegdek van de Kattendijk in Gouderak wordt pas na de zomervakantie aangepakt. Het werk is vertraagd door het ernstige ongeval dat zich onlangs voordeed bij de aanleg van de gasleiding ter hoogte van de Geitenwei.

lees verder »