Welzijn

De toegankelijkheid en instandhouding van voorzieningen zijn voorwaarden voor een volwaardig sociaal leven. Daarvoor is het nodig de voorzieningen voor kwetsbare groepen in stand te houden.

Ons standpunt

Gemeenten hebben steeds minder te besteden als gevolg van de economische en financiële crisis. Als het Rijk de broekriem moet aanhalen, moeten gemeenten dat ook. De PvdA zal niet toestaan dat kwetsbare groepen hierdoor extra worden gedupeerd. Waar mogelijk, zal de gemeente een vangnet zijn om te voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum moeten leven of langdurig werkloos zijn. De bestrijding van de jeugdwerkloosheid heeft voor ons prioriteit.

Mensen die om welke reden dan ook buiten de boot dreigen te vallen, niet meer volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving, kunnen altijd op de steun van de PvdA blijven rekenen,

Een rechtvaardig beleid houdt ook in, dat we integer en zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan. Om solidair en rechtvaardig te blijven wil de PvdA bijstandsfraude hard blijven aanpakken.

Nieuwsberichten over Welzijn

‘Gouderaks zwembad heeft bestaansrecht’

22 november 2014

Zwembad De Baan in Gouderak heeft bestaansrecht want het bad vervult een belangrijke maatschappelijke rol en het heeft een efficiënte exploitatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Ouderkerk is uitgevoerd.

lees verder »

Dorpshuis hoeft schuld van 2 ton niet terug te betalen

13 juni 2014

Stichting Het Dorpsleven in Gouderak, eigenaar van het Dorpshuis, hoeft een restschuld van 211.261 euro niet terug te betalen aan de gemeente Ouderkerk. De gemeente is bovendien bereid jaarlijks 3.000 euro te blijven subsidiëren. Daarmee is het Dorpshuis levensvatbaar.

lees verder »

Gouderak gemobiliseerd voor redding Dorpshuis

30 april 2014

Met een huis-aan-huis verspreid pamflet zijn inwoners van Gouderak opgeroepen in actie te komen voor het behoud van de beide gemeenschapsgebouwen het Dorpshuis en Het Baken. Donderdagavond 8 mei is er een bijeenkomst in het Dorpshuis om de toekomst van de twee voorzieningen te bespreken.

lees verder »