Zorg

Zorg moet dicht bij huis worden aangeboden, het liefst door de directe kring van familie, buren en maatschappelijke organisaties. De gemeente mag haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en moet bijspringen waar de eigen omgeving niet kan of wil helpen.

Ons standpunt

Ook blijft de gemeente actief om de verschillende partners in de zorgketen met elkaar in gesprek te brengen en te houden.

De wensen van de cliëntenraad dienen zwaar te wegen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cliënten weten uit eigen ervaring op welke onderdelen verbetering mogelijk is. Daarbij tekent de PvdA wel aan, dat niet altijd aan alle wensen kan worden voldaan. De beschikbare middelen zijn niet ongelimiteerd en ook op dit terrein moeten keuzes worden gemaakt. De inzet van gemeenschapsgeld vereist altijd grote zorgvuldigheid.

Nieuwsberichten over Zorg

PvdA wil ‘zorg zonder stopwatch’

17 november 2014

De PvdA Krimpenerwaard wil af van de afvinklijstjes in de zorg van en de zorg die met een stopwatch in de hand wordt geleverd. In een pamflet pleiten wij voor maatwerk en het instellen van een wethouder Ouderenbeleid en zorg.

lees verder »

College Ouderkerk niet bekend met misstanden Promen

25 augustus 2014

Het college van B en W van Ouderkerk ‘herkent zich niet’ in het beeld van Promen zoals dat is beschreven in het AD van 2 augustus. Recent is nog onderzoek gedaan bij Promen en daaruit kwamen geen voorbeelden van misstanden naar voren, schrijft het college in antwoord op vragen van de PvdA.

lees verder »

Ouderkerk neemt situatie bij Promen ‘zeer serieus’

8 augustus 2014

Het college van B en W van Ouderkerk neemt de situatie bij de sociale werkvoorziening Promen ‘zeer serieus’. Dat schrijft het in reactie op schriftelijke vragen van de PvdA.

lees verder »

PvdA wil duidelijkheid over Promen

4 augustus 2014

De fractie van de PvdA wil van het college van B en W van Ouderkerk duidelijkheid over mogelijke misstanden bij sociale werkplaats Promen. De PvdA is geschrokken van de recente berichtgeving hierover in de media.

lees verder »

Verzorgings- en verpleegdeel Geerestein vanaf zaterdag dicht

10 februari 2014

Met ingang van komend weekend gaan de verzorgings- en verpleegappartementen van Geerestein dicht. Dan zijn alle bewoners verhuisd. Wel blijven voor de bewoners van de 67 aanleunwoningen 24-uurszorg en een activiteitenruimte behouden. 

lees verder »