14 november 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Begrotingsvergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Ouderkerk bespreekt de Programmabegroting 2014. Let op de afwijkende aanvangstijd!

Op de agenda o.a.:
■ Algemene beschouwingen van de fracties
■ Welzijnsnota 2014
■ Vaststelling diverse verordeningen
■ Integraal beheerplan Openbare ruimte 2014-2017
■ Beheerplan Havenfront 2014-2028

Agenda en stukken