23 september 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie ABZ

Vergadering van de adviescommissie Algemeen bestuurlijke zaken van de Ouderkerkse gemeenteraad.
Onze woordvoerder: Aris Maat

Op de agenda o.a.:
■ Raadsvoorstel tot het vaststellen uitgangspunten verplichtingen Drank en Horecawet 2013
■ Stand van zaken ‘De Nieuwe Regio 2.0’

Agenda en stukken