7 april 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie ABZ

Vergadering van de raadsadviescommissie Algemeen bestuurlijke zaken.

Op de agenda o.a.:
■ Ontwikkelingen bestuurlijke toekomst Krimpenerwaard
■ Stand van zaken De Nieuwe Regio
■ Voorstel tot vaststelling van Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en Veiligheidsregio Hollands Midden

Agenda en stukken