27 november 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie FEA

Vergadering van de raadsadviescommissie Financiën en economische aangelegenheden.
Onze woordvoerder: Jos Simons

Op de agenda o.a.:
■ Presentatie SVHW waardebepaling, werkwijze en klachtafhandeling
■ Vermogensrapportage ABN AMRO
■ Aanpassen voorwaarden Leadersubsidie gezonheidscentrum Gouderak

Agenda en stukken