15 januari 2014, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gecombineerde vergadering commissies FEA en ABZ

Gecombineerde vergadering van de raadsadviescommissies Financiën en economische aangelegenheden en Algemeen bestuurlijke zaken. De eerder aangekondigde vergadering van ABZ van 20 januari vervalt.

Op de agenda o.a.:
● Controleprotocol 2013
● Stimuleringsregeling tablets en laptops
● De Nieuwe Regio, Visie op regionale samenwerking – input klankbordgroep De Nieuwe Regio
● De Nieuwe Regio, van regio-organisatie naar het organiseren van de regio
● Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Ouderkerk 2014
● Opheffing Gemeenschappelijke Regeling (GR) Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard en GR Reeuwijkse Plassen e.o., alsmede gelijktijdig treffen van de GR Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Agenda en stukken

Onze woordvoerders: Jos Simons (FEA) en Aris Maat (ABZ).