26 februari 2014, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie FEA

Vergadering van de raadsadviescommissie Financiën en economische aangelegenheden.

Op de agenda o.a.:
■ Aanpassing voorwaarden Leadersubsidie gezondheidscentrum Gouderak
■ Havenverordening Ouderkerk 2014, het Havenreglement Historische Schepen en de verordening Havengelden 2014
■ Inzet vrijwilligers onderhoud begraafplaatsen

Agenda en stukken

Onze woordvoerder: Jos Simons