2 april 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie FEA

Vergadering van de raadsadviescommissie Financiën en economische aangelegenheden.

Op de agenda o.a.:
■ Raadsvoorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet rioleringswerkzaamheden ZWR woningen
■ Raadsvoorstel tot vaststelling van beschikbaarstelling krediet voor de ICT migratiekosten i.v.m. herindeling

Agenda en stukken