27 november 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpssstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpssstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie VROM

Vergadering van de adviescommissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu van de Ouderkerkse gemeenteraad.

Op de agenda o.a.:
■ Voorstel tot afgeven definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het project nieuwbouw kerkgebouw HHG
(Het college heeft gereageerd op de ingebrachte zienswijzen met deze nota van beantwoording)
■ Voorstel tot vaststellen beeldkwaliteitsplan de Dikke Boom als onderdeel van de welstandsnota
■ Voorstel tot vaststelling beeldkwaliteitsplan de Dikke Boom
■ Voorstel tot vaststelling beeldkwaliteitsplan Geerestein en omgeving (incl. presentatie)
■ Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Geluidszone Industrieterrein Hollandsche IJssel

Agenda en stukken