19 september 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie VROM

Vergadering van de adviescommissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu van de Ouderkerkse gemeenteraad.
Onze woordvoerder: Leen van Winden

Agenda en stukken