28 november 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie VROM

Vergadering van de raadsadviescommissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.
Onze woordvoerder: Leen van Winden

Op de agenda o.a.:
■ Stand van zaken Veenweidepact
■ Fusie natuur- en recreatieschappen
■ Aanpassing voorwaarden Leadersubsidie gezondheidscentrum Gouderak

Agenda en stukken