27 februari 2014, Kleine Zaal De Drie Maenen, Abelenlaan 1, Ouderkerk aan den IJssel | Kleine Zaal De Drie Maenen, Abelenlaan 1, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie VROM

Vergadering van de raadadviescommissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken en milieu.

Let op: andere vergaderlocatie i.v.m de verwachte grote publieke belangstelling!

Op de agenda o.a.:
Stedenbouwkundige visie op de strook grond tussen de Abelenlaan en het Zijdepark (Zie ook ons bericht VVD/CU-college stelt groenstrook Abelenlaan ter discussie)
■ Presentatie visie weerszijden Burg. Neetstraat (Geerestein/KWS)
■ Aanpassing voorwaarden Leadersubsidie gezondheidscentrum Gouderak
■ Status en voorstel voortgang gebiedsvoorstel EHS Krimpenerwaard

Agenda en stukken

Onze woordvoerder: Leen van Winden