15 mei 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie VROM

Vergadering van de raadsadviescommissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.

Op de agenda o.a.:
● Presentatie hoogheemraadschap over asfalteringswerkzaamheden dijken en evaluatie werking verkeersdrempels
● Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening gemeente Ouderkerk 2014
● Bestemmingsplan “Buitengebied Ouderkerk a/d IJssel 2013”
● Bestemmingsplan “Compensatiewoning ZWR 8 nabij Veerstalblok 7”
● Notitie verantwoording spoedlocatie IJsseldijk-Noord 223 te Ouderkerk a/d IJssel
● Tijdelijke exploitatie veer Gouderak-Moordrecht (zie ook ons bericht)

Agenda en stukken