19 juni 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie VROM

Vergadering van de raadsadviescommissie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.

Op de agenda o.a.:
■ (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het project nieuwbouw kerkgebouw HHG
■ (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor een projectbesluit voor de bouw van een woning aan Kerkweg 31
■ (Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor een projectbesluit voor de bouw van een woning aan Kerkweg 33
■ Bestemmingsplan Kattendijk 105
■ Realisering van twee woningen, Dorpsstraat 128 – 130, Gouderak – het voorstel wordt toegelicht aan de hand van een presentatie door GBS Architecten
■ Hollandsche IJssel project; Evaluatie, stand van zaken en vervolg
■  Bestemmingslpan voormalige basisschool Burgemeester Neetstraat
Voorjaarsnota 2014

Agenda en stukken