3 december 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Commissie W&O

Vergadering van de raadsadviescommissie Welzijn en onderwijs.
Onze woordvoerder: Jos Simons

Op de agenda o.a.:
■ Toelichting Promen Ondernemingsplan 2014
■ Uitleg kanteling Wmo
■ Voorstel CDA om alleen subsidie te verlenen aan verenigingen en stichtingen die in Ouderkerk zijn gevestigd
■ Vragen VVD over de Stichting WON/Mantelzorg

Agenda en stukken