9 juli 2014, om 19:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk.

Op de agenda:

Hamerstukken:

■ Raadsvoorstel tot afgeven (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor een projectbesluit voor de bouw van een woning aan Kerkweg 31
■ Raadsvoorstel tot afgeven (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor een projectbesluit voor de bouw van een woning aan Kerkweg 33
■ Raadsvoorstel tot vaststellen bestemmingsplan Kattendijk 105
■ Raadsvoorstel tot vaststellen voorbereidingsbesluit m.b.t. de omgeving IJsseldijk-Noord 161
■ Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan voormalige basisschool Burgemeester Neetstraat
■ Raadsvoorstel tot beschikbaar stellen van € 11.300 voor een extra inspanning in het kader van de bestrijding van kinderarmoede en schuldenproblematiek
■ Raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2013 en bestemmen van het rekeningsaldo
■ Raadsvoorstel verplichtingen wet Markt en overheid (Lees ook: Geen kostendekkende tarieven voor sportaccommodaties)
■ Raadsvoorstel tot actualisatie voorziening baggerwerken

Bespreekstukken:

■ Raadsvoorstel (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor het project nieuwbouw kerkgebouw HHG (Lees ook: Weer vraagtekens bij bouwplan kerk Abelenlaan)
■ Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2014
■ Raadsvoorstel tot ontbinding overeenkomst tot geldlening stichting het Dorpsleven, brief Stichting Het Dorpsleven aan gemeenteraad (Lees ook: Dorpshuis hoeft schuld van 2 ton niet terug te betalen)
■ Raadsvoorstel krediet huisvesting i.v.m. herindeling (Lees ook: Moet jij naar de gemeente of komt de gemeente naar je toe?)
■ Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Ouderkerk a/d IJssel 2013’

Agenda en stukken