2 oktober 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk.

Op de agenda:

Hamerstukken:

■ Voorstel (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen IJsseldijk-Noord 251
■ Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een dierenverblijf achter perceel Groene Wetering 1 te Gouderak
■ Voorstel tot vaststelling van Verordening WMO 2015
■ Voorstel tot vaststelling Verordening jeugdhulp 2015

Bespreekstukken:

■ Voorstel tot ontbinding overeenkomst tot geldlening stichting het Dorpsleven
■ Voorstel beschikbaar stellen bedrag voor uitvoeren verkeersmaatregelen aan de Dorpsstraat te Gouderak
■ Voorstel om in te stemmen met het aangaan van de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard met de provincie en het Hoogheemraadschap
■ Voorstel tot vaststelling beleidsplan Sociaal Domein Krimpenerwaard 2015-2018

Agenda en stukken