6 november 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk.

Op de agenda o.a.:

• Vaststelling van de Regionale Bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland
• Vaststelling van Kadernota Participatiewet 2015-2018
• Actualisatie Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2014 – 2017
• Najaarsnota 2014
• Vaststelling Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Ouderkerk en Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Gemeente Ouderkerk
• Vaststelling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Ouderkerk
• Vaststelling Verordening tegenprestatie gemeente Ouderkerk
• Vaststelling van Regionaal Beleidsplan (RBP) 2015 – 2018

Agenda en stukken