11 december 2014, om 20:30, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de raad van de gemeente Ouderkerk.

Op de agenda o.a.:
■ Voorstel tot ontbinding overeenkomst tot geldlening Stichting het Dorpsleven
■ Voorstel tot afgeven definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het project nieuwbouw kerkgebouw HHG
■ Voorstel tot vaststelling beeldkwaliteitsplan de Dikke Boom als onderdeel van de welstandsnota
■ Voorstel tot vaststelling beeldkwaliteitsplan plus Geerestein en omgeving als onderdeel van de welstandsnota
■ Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan geluidszone industrieterrein Hollandsche IJssel (Gouda)
■ Voorstel tot deelnemen aan het Regionale veiligheidshuis Hollands Midden en in te stemmen met de wijze van financiering deelname
■ Voorstel tot vaststelling 3e wijziging gemeenschappelijke regeling TBK

Agenda en stukken