6 februari 2014, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk.

Op de agenda o.a.:
■ Bestemmingsplan Nieuw Staringh Gouderak
■ Beleidskader Gebundelde Krachten (aanpak sociaal domein)
Bijlagen:
▪ Gebundelde krachten, kadernota decentralisaties sociaal domein
▪ Gebundelde krachten (samenvatting)

■ Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Ouderkerk 2014
■ Opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen, alsmede treffen van Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.
De Nieuwe Regio, Visie op regionale samenwerking
De Nieuwe Regio, van regio-organisatie naar het organiseren van de regio
Stimuleringsregeling tablets en laptops
■ PvdA-motie over veerdienst Gouderak-Moordrecht

Agenda en stukken