20 maart 2014, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk.

Op de agenda:
● Voorstel tot vaststelling van een stedenbouwkundige visie op de strook grond tussen de Abelenlaan en het Zijdepark (zie ook: College zet druk achter plan nieuwe kerk aan Abelenlaan)
● Voorstel stedenbouwkundige uitgangspunten locatie Koningin Wilhelmina School (zie ook: Commissie kritisch over plannen Burg. Neetstraat)
● Voorstel tot aanpassing voorwaarden Leadersubsidie gezondheidscentrum Gouderak
● Voorstel tot vaststelling van ‘Kunst muziektent Ouderkerk aan den IJssel’
● Voorstel tot vaststelling van de Havenverordening Ouderkerk 2014, het Havenreglement Historische Schepen en de verordening Havengelden 2014
● Voorstel inzet vrijwilligers onderhoud begraafplaatsen

Agenda en stukken