5 juni 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Gemeenteraad

Vergadering van de gemeenteraad van Ouderkerk.

Op de agenda o.a.:
● Notitie Verantwoording ISV3 Bodem spoedeisende locatie IJsseldijk-Noord 223
● Afronden kredieten aanleg kunstgrasvelden
● Vaststelling Verordening leerlingenvervoer gemeente Ouderkerk 2014
● Motie PvdA over onderzoek naar juridische gevolgen van raadsbesluit van 20 maart 2014 om bebouwing op de groenstrook bij de Abelenlaan toe te staan. (Meer informatie)

Agenda en stukken