4 december 2014, om 21:00, Dorpshuis, Joh. Brouckplein 11, Gouderak | Dorpshuis, Joh. Brouckplein 11, Gouderak

Informatieavond Integraal Beheerplan Openbare Ruimten – Gouderak

Met het Integraal Beheerplan Openbare Ruimten wil het gemeentebestuur in de kernen Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel de leefbaarheid bevorderen. Nu de gemeenteraad 6 november jl. het besluit heeft genomen om de werkzaamheden daadwerkelijk uit te laten voeren, is een nieuwe fase ingegaan.

De komende weken zullen de aannemers hun voorbereidingen treffen zoals het opstellen van een uitvoeringsplan, het bepalen van de werkvolgorde, de plaats van een keet, en het bestellen van bouwmaterialen.
Het plan wordt komende jaren in meerdere fases uitgevoerd. Begin 2015 wordt gestart met de wijken Gouderak Oost en Geer en Zijde.

De betrokken wijken krijgen een brochure in de bus. Hierin wordt men op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en wordt men uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Deze avond gaat over het gebied Wijk Gouderak Oost – Dotterlei, Pijlkruid, Weegbree en Beukendaal (het gedeelte aansluitend op de Weegbree). De avond over Ouderkerk aan den IJssel is gehouden op woensdag 3 december.

(Bron: gemeente Ouderkerk)