2 april 2014, om 20:00, De Drie Maenen, Abelenlaan 1, Ouderkerk aan den IJssel | De Drie Maenen, Abelenlaan 1, Ouderkerk aan den IJssel

Inloopbijeenkomst ophogen en herinrichting Geer en Zijde

De gemeente Ouderkerk houdt een eerste inloopbijeenkomst over de plannen met de wijk Geer en Zijde in Ouderkerk aan den IJssel.

Door de uitvoering van het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) wil het gemeentebestuur in de kernen Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel de leefbaarheid bevorderen. In het IBOR wordt een groot gedeelte van de kern Gouderak en de gehele wijk Geer en Zijde in Ouderkerk a/d IJssel aangepakt.

Omdat de gemeente Ouderkerk met ingang van van 1 januari 2015 niet langer bestaat vanwege de herindeling, zal de contractvorming van het plan in 2014 plaatsvinden. Om tijdig de aanbestedingsprocedure te starten is er een kort, maar intensief communicatietraject opgezet waarvoor de gemeente begrip en medewerking van de inwoners vraagt.

Inlopen kan tussen 16 en 20 uur.

Meer informatie