31 maart 2014, om 20:00, Dorpshuis, Joh. Brouckplein 1, Gouderak | Dorpshuis, Joh. Brouckplein 1, Gouderak

Inloopbijeenkomst ophogen en herinrichting Gouderak Oost

De gemeente Ouderkerk houdt een eerste inloopbijeenkomst over de plannen met de Dotterlei / Pijlkruid / Weegbree / Beukendaal (het gedeelte aansluitend op de Weegbree).

Door de uitvoering van het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) wil het gemeentebestuur in de kernen Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel de leefbaarheid bevorderen. In het IBOR wordt een groot gedeelte van de kern Gouderak en de gehele wijk Geer en Zijde in Ouderkerk a/d IJssel aangepakt.

Omdat de gemeente Ouderkerk met ingang van van 1 januari 2015 niet langer bestaat vanwege de herindeling, zal de contractvorming van het plan in 2014 plaatsvinden. Om tijdig de aanbestedingsprocedure te starten is er een kort, maar intensief communicatietraject opgezet waarvoor de gemeente begrip en medewerking van de inwoners vraagt.

Inlopen kan tussen 16 en 20 uur.

Meer informatie