4 september 2014, om 22:30, Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

K5 Radenconferentie

Gezamenlijke (openbare) bijeenkomst van de gemeenteraden van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

Onderwerpen zijn:
■ Sociaal domein
■ Verhuismotievenonderzoek – presentatie door Bram Klouwen en Pim Tiggeloven van Companen
■ Demografische ontwikkelingen – presentatie door Ria Boere en Rob van Zwet (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
■ Deltaprogramma – presentatie door Dirk van Schie (HHSK)

Inloop vanaf 18.00 uur.