5 september 2013, Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

K5-radenconferentie

Openbare bijeenkomst van de gemeenteraden van de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

Op de agenda:

19:30 uur Evaluatie resultaten en effecten van 10 jaar Leader
In beeld wordt gebracht wat er in de afgelopen 10 jaar is gedaan met het Leadersubsidiekanaal voor de Plattelandsontwikkeling
Stukken:
Advies dd 30-05-2013 inzake Evaluatie 10 jaar Leader
Begeleidend schrijven evaluatie onderzoek 10 jaar LEADER
NL0626190_eindrapport_definitief-2-1_2
Samenvatting Evaluatie-onderzoek 10 jaar LEADER

20:30 uur Bedrijventerreinenstrategie
Wat houdt deze strategie in? De bedrijventerreinenstrategie van de K5 is al verwoord in de Economische Visie K5. Het ISMH neemt nu ook deze strategie over en de K5 tracht deze te verankeren in de Provinciale structuurvisie.

21:30 uur 3 decentralisaties
Bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot de 3 Rijksdecentralisaties (Participatiewet, Awbz/WMO en Jeugdzorg).

22.30 uur Sluiting