26 mei 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Klankbordgroep Herindeling Krimpenerwaard

Vergadering van de Klankbordgroep uit de vijf gemeenteraden die de gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard voorbereidt.

Op de agenda o.a.:
● Informatie voortgang herindeling door de projectleider de heer N. van den Bergh, mondeling
● Perspectiefnota
● Voorstel vergadermodel
● Voorstel inrichting griffie
● Terugkoppeling bijeenkomst Klankbordgroepleden over huisvesting raad en griffie van 30 april
● Consultatie inwoners overdrachtsdocument
● Voorstel planning harmonisatie verordeningen

Agenda en stukken