15 oktober 2014, om 20:00, Gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Klankbordgroep herindeling Krimpenerwaard

Vergadering van de klankbordgroep die de gemeentelijke herindeling voorbereidt.

Op de agenda o.a.:
■ Informatie voortgang herindeling
■ Huisvestingsplan
■ Bekrachtiging functieboek 3

Agenda en stukken