26 maart 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Klankbordgroep Herindeling Krimpenerwaard

Vergadering van de Klankbordgroep van K5-gemeenteraadsleden, over de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2015.

Op de agenda o.a.:
▪ Informatie voortgang herindeling door de projectleider Nico van den Bergh
▪ Afspraken en vervolg radenconferentie visie (in aanwezigheid Richard Heijdra, voorzitter ambtelijke werkgroep visievorming)
▪ Presentatie uitgangspunten vergadermodel nieuwe gemeenteraad
▪ Raadsvoorstel ‘Krediet voor kosten ICT integratie” – afstemmen om te komen tot een gelijkluidend advies, ter besluit vorming aan de raden

Agenda en stukken