3 februari 2014, Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Raadzaal gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Klankbordgroep Herindeling

Vergadering van de Klankbordgroep Herindeling Krimpenerwaard. In deze klankbordgroep zitten de fractievoorzitters van alle gemeenteraadsfracties in Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

Op de agenda o.a.:
■ Informatie voortgang herindeling door de projectleider Nico van den Bergh
■ Presentatie en vaststellen “Plan van Aanpak werkgroep griffie”
■ Presentatie “Radenconferentie Visiedocument”

Agenda en stukken