10 juli 2014, om 21:30, Gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Krimpenerwaardraad

Vergadering van de Krimpenerwaardraad.

Op de agenda o.a.:
Concept-Eindadvies Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden (incl. reactie Midden-Holland)

Agenda en stukken

Noot:
Voorafgaand aan de K5-raad is er voor alle raadsleden van de 5 gemeenten een radenconferentie:
18.00 uur tot 18.30 uur Inloop : verzorging voor de “innerlijke mens” (soep + broodjes)
18.30 uur tot 20.30 uur : Conferentie over het Sociaal Domein
20.30 uur tot 21.00 uur: Presentatie Rekenkamerrapporten over Onderwijshuisvesting en Groenvoorziening (ter voorbereiding op behandeling in de lokale raden)
21.00 uur tot 21.30 uur: Vergadering Klankbordgroep i.v.m. (voorlopige) benoeming griffier (hierover ontvangen de leden van de klankbordgroep een aparte agenda/uitnodiging)