27 januari 2014, Isala Theater, Stadsplein 5, Capelle aan den IJssel | Isala Theater, Stadsplein 5, Capelle aan den IJssel

Martin van Rijn op bezoek

Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) spreekt over de veranderingen in de zorg. Daarna is er gelegenheid voor discussie.

Martin van Rijn

Martin van Rijn

Het komende jaar staan in de zorg grote veranderingen op stapel. Deze raken de gemeenten en vooral de burgers direct. Rijkstaken op het terrein van de AWBZ worden overgedragen aan de gemeenten. Zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging. Provinciale taken op het terrein van de Jeugdzorg komen in 2015 eveneens bij de gemeenten te liggen.
Deze overdracht gaat gepaard met rijksbezuinigingen. Van de burger wordt verwacht dat hij of zij zelf naar vermogen bijdraagt aan het vinden van oplossingen. Hoe gaan we met de veranderingen om, hoe kunnen we er voor zorgen dat noodzakelijke zorg en ondersteuning van mensen thuis, niet alleen in stand blijft maar zelfs verbetert? Mede met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen is dat een belangrijke vraag voor de PvdA.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS is namens de PvdA de eerst verantwoordelijke bewindspersoon.
Hij zal in een inleiding een overzicht geven van wat er aan veranderingen op stapel staat. Na zijn inleiding volgt er een discussie. Dan kunnen knelpunten en oplossingen worden besproken. PvdA-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

De bijeenkomst is georganiseerd door de PvdA-afdelingen Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel.

Waar is het Isala Theater?