29 september 2014, om 21:30, Gemeentehuis van Nederlek, Burgemeester Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Gemeentehuis van Nederlek, Burgemeester Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Open Bijeenkomst Burgerparticipatie Sociaal Domein Krimpenerwaard

Een Open Bijeenkomst over Burgerparticipatie in het Sociaal Domein Krimpenerwaard.

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in zorg en ondersteuning. Er wordt meer een beroep gedaan op de kracht van inwoners en het benutten van het eigen netwerk, voordat de overheid gaat zorgen. De vijf gemeenten in de Krimpenerwaard bereiden samen met betrokken partijen de veranderingen voor. Medio volgend jaar willen zij een nieuw adviesorgaan instellen. Die zal gaan adviseren over het stelsel van zorg en ondersteuning in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard (denk aan de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet) en toetsen hoe dat uitpakt in de praktijk. Daarnaast moet het mogelijk blijven voor alle inwoners om aan te geven wat er leeft en wellicht béter kan. Tijdens de Open Bijeenkomst krijgen betrokken inwoners gelegenheid om mee te denken over wat er nodig en mogelijk is om burgerparticipatie vorm te geven.

Meer informatie over deze bijeenkomst, waaronder het programma.