16 juni 2014, om 22:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractiebijeenkomst PvdA Ouderkerk

De fractie van de PvdA bespreekt haar inbreng voor de komende commissievergaderingen.

Iedereen is van harte welkom met ons mee te praten. Kun je er niet bij zijn maar wil je ons wel iets meegeven? Neem dan contact op met een van onze factieleden of stuur een mail.