24 februari 2014, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractievergadering PvdA

De fractie van de PvdA bespreekt haar inbreng voor komende commissievergaderingen.

Zo staat op de agenda van de commissie VROM de kwestie van de bebouwing van de groenstrook aan de Abelenlaan in Ouderkerk aan den IJssel. Het VVD/ChristenUnie-college wil meewerken aan de bouw van de een kerkgebouw, terwijl de raad heeft besloten dat die strook groen moet blijven.
Wij gaan vanavond ons standpunt bepalen. Wil je met ons meepraten of -denken? Je bent van harte welkom! Kun je niet komen maar wil je ons wel iets meegeven, stuur dan een mail of neem contact op met een van onze raadsleden.