17 maart 2014, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractievergadering PvdA

De fractie van de PvdA bespreekt haar inbreng voor de gemeenteraadsvergadering van 20 maart.

Wil je met ons meepraten of -denken? Je bent van harte welkom! Kun je niet komen maar wil je ons wel iets meegeven, stuur dan een mail of neem contact op met een van onze raadsleden.

Agenda en stukken raadsvergadering 20 maart 2014