31 maart 2014, om 22:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Vervallen: openbare fractievergadering PvdA

Deze fractievergadering gaat NIET door.

Heb je opmerkingen over de agenda’s van de commissievergaderingen op 2 april (FEA), 3 april (VROM) en 7 april (ABZ) en wil je dat wij daar met extra aandacht naar kijken, stuur dan een mail of neem contact op met een van onze raadsleden.