8 september 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractievergadering PvdA

De fractie van de PvdA bespreekt haar inbreng voor de komende commissievergaderingen.

Iedereen is van harte welkom om met ons mee te praten. Kun je er niet bij zijn maar wil je de fractie wel iets meegeven? Neem dan contact op met een van onze raadsleden of stuur een mail.