16 september 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractievergadering PvdA

De fractie bespreekt de agenda’s van de komende commissievergaderingen. Je bent van harte welkom om met ons mee te praten of te denken. Je kunt ons ook suggesties meegeven per e-mail, of neem even contact op met een van onze fractieleden.