11 november 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractievergadering PvdA

De fractie bespreekt haar inbreng (de algemene beschouwingen) voor de begrotingsvergadering van donderdag 14 oktober. Hoe denken wij over de programmabegroting 2014?
Wil je met ons meepraten of -denken? Je bent van harte welkom! Kun je er niet bij zijn maar wil je de fractie wel iets meegeven, stuur ons dan mail of neem contact op met een van de fractieleden.