25 november 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractievergadering PvdA

De fractie bespreekt haar inbreng voor de komende commissievergaderingen.

Wil je met ons meepraten of -denken? Je bent van harte welkom! Kun je er niet bij zijn maar wil je ons wel iets meegeven, stuur dan een mail of neem contact op met een van onze raadsleden.